Home Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

MOUSOU

mousou logo

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže

MOUSOU nabízí pro objednatele seminář "Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže".
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin). (Akreditace MPSV č. 2016/1148-PC/SP).

 V průběhu semináře se účastníci seznámí s:

• rizikovými faktory psychického vývoje dítěte,
• důsledky nedosycenosti základních sociálních potřeb,
• s možným vlivem rodiny na rizikové chování dítěte a mladistvého,
• konkrétními poruchami chování děti a mládeže.

Typ: akreditace MPSV, účastník získá osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 
Lektoři: Ivan Košteyn
Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele 
Cena kurzu: 5200 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH. ) 
Místo: celá ČR 
Kapacita: max. 15 účastníků 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu: 
Telefonicky na čísle +420.603 550 726 nebo emailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Více na stránkách MOUSOU ZDE

 

 

Liga otevřených mužů

Kurz zvládání vzteku pro muže

Liga otevřených mužů pořádá Kurz zvládání vzteku pro muže.

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Od prosince 2017 v Praze. Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2017.
Kurz zvládání vzteku je účinný a komplexní nástroj pro práci s násilnými osobami a klienty, kteří nezvládají svůj vztek. Práce touto metodou je zaměřena zejména na získání kontroly nad násilným chováním, které je spouštěno nezdravým zvládáním vzteku.

Pro koho je výcvik určen?
Pro sociální pracovníky, psychology, psychiatry, terapeuty, probační úředníky, lektory a další odborníky, kteří pracují s násilnými osobami.

 Hlavní tematické okruhy výcviku:

• Model nezdravého zvládání vzteku
• Spouštěče vzteku
• Ventily vzteku
• Konkrétní techniky zvládání vzteku
• Práce s osobní historií a postoji klienta
• Specifika skupinové práce v rámci metody zvládání vzteku (rituály, pravidla, hranice, zaměření procesu, zahajování a ukončování procesu atd.)
• Standardy práce s násilnými osobami a jejich aplikace v ČR
• Zkušenosti z praxe organizování kurzů zvládání vzteku

Termíny:
21. – 22. 12. 2017, 25. – 26. 1. 2018, 22.2. – 23. 2. 2018 + supervizní setkání v září
Čt: 12.00 – 18.00, Pá: 9.00 – 16.00 (včetně obědové pauzy)

Místo konání:
Setkání se odehrají v prostorách Shine consulting s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6.

Více informací a přihlášení na stránkách LOMu ZDE

 

 

 

Prev-Centrum Praha

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí 2018

 

Východiska kurzu:
Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cílová skupina:
Cílovou  skupinu  Kurzu  rodinného  poradenství  tvoří  pracovníci  pomáhajících  profesí,  tj.  pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychologických služeb.

Místo konání kurzu:
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí se bude konat v prostorách programu ambulantní léčby
Prev-Centrum, Meziškolská 1120/2 v Praze 6.

Zahájení kurzu 12. ledna 2018

Uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2018

Podrobné informace a přihlášku naleznete na stránkách Prev-Centra ZDE

 

Respektovat a být respektován

logo-final

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání o.s. - Kurzy Respektovat a být respektován.

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.

* Sdělování oprávněných požadavků
* Emoce
* Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti
* Jak vyjadřovat uznání a ocenění
* Respektující komunikace pro každý den

Další informace, termíny, přihlášení na stránkách respektovani.com

 

 

 

Život bez závislostí, o.s.

Logo_KVP_110px

Pětiletý sebezkušenostní výcvik pro vedení třídních kolektivů a růstových skupin - KVP IV

Obshem je psychodynamicky orientovaný sebezkušenostní program, zaměřený na vedení tříd a růstových skupin. Frekventant prochází různými druhy práce s třídním kolektivem ve formě sebezkušenostního procesu s návazným nácvikem vytváření metodik potřebných pro různé vstupy do tříd při jejich ošetřování. Cílem je, aby absolvent uměl pracovat se standardní i problematickou třídou od prvotní diagnostiky přes návrh postupu, až po realizaci programu a následnou péči o třídu. Součástí bude orientace na práci s nekázní a agresivitou ve třídě. Zároveň je kladen důraz na psychohygienu frekventantů a prevenci syndromu vyhoření u pracovníků ve školství. Cílem je, aby frekventant během programu i relaxoval a mohl pracovat se svým případným stresem. Dále je obsažena diagnostika tříd, sestavení plánů práce se třídou, práce s problematickým dítětem a jeho začleňováním do kolektivu, řešení krizových situací, vedení růstových skupin atd. Více na www.vycvikkvp.cz

Další běh výcviku KVP bude zahájen v roce 2016

Kontakty:

PhDr. Helena Vrbková

tel: 602 255 508

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/

 

 

ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY - detekce skupinových procesů.

Časově nejbližší otevíraná skupina, do které je možné se přihlásit a jejíž součástí bude vzdělávání v dovednosti čtení psychodynamiky je Sebezkušenostní výcvik ve vedení problematických tříd a růstových skupin KVP IV, který se bude otevírat v roce 2016.

Více na stránkách KVP ZDE