Tisk

Akce 

Název akce:
Třídenní seminář "Společné bourání bariér 2018"
Datum konání:
20.08.2018 - 22.08.2018 
Místo konání:
Hotel Rytířsko - Rytířsko , Rytířsko 156
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na třídenní seminář "Společné bourání bariér 2018", který je určen pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga, psychologům.

Anotace:

Celostátní třídenní program vynikajícího lektorského obsazení (Mgr. Halda, Mgr. Opravil) nabídne účastníkům témata ke zkvalitnění SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Scénář programu je zaměřen na podporu získávání kompetencí v oblasti inkluze, zejména pro práci s heterogenním kolektivem žáků s důrazem na žáky s SVP. Program probíhá formou pobytového třídenního setkání. Účastníci se formou praktického, zážitkového a současně velmi osobního setkání seznámí s rozmanitými přístupy, podporujícími porozumění tématu společné vzdělávání. Každý se učíme jinak. Jinak prožíváme, máme jinou životní zkušenost, různou dynamiku paměti, strukturu myšlení, mechanismy rozhodování, atd. Ve škole jde o to, jak zasadit individuální učení každého jednotlivce do kolektivně organizovaného vyučování tak, aby jedno druhému nepřekáželo a v nejlepším případě se podporovalo. A brání v tom překvapivě překážky, které vytváříme jen v našich hlavách. My je často nepovažujeme za překážky, ale za danost, systém, efektivní organizační formu. Pojďme se společně nad těmito bariérami zamyslet.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE