Tisk

Akce 

Název akce:
"Inkluze v reálném životě školy - kazuistický seminář"
Datum konání:
16.05.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na kazuistický seminář "Inkluze v reálném životě školy", který je určen výchovným poradcům, školním metodikům prevence, třídním učitelům, řadovým učitelům i školním psychologům.

Obsah semináře:

Sdílení zkušeností v oblasti zavádění inkluzivních opatření v praktickém životě základní či střední školy, analýza problémových situací a hledaní možných řešení. Cílem je zvýšení kompetencí pedagogů při řešení vzniklých situací, odhadnutí reálných možností pedagogů a školy a orientace v tom, kde v systému školských zařízení je možné hledat další oporu, pomoc.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE