Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "SOCIÁLNÍ PRÁCE A PŘÍPADOVÉ KONFERENCE"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "SOCIÁLNÍ PRÁCE A PŘÍPADOVÉ KONFERENCE"
Datum konání:
25.01.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "SOCIÁLNÍ PRÁCE A PŘÍPADOVÉ KONFERENCE", který je určen pro sociální pracovníky škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP.

Účastníci získají základní orientaci v oblasti sociální práce a zejména problematice případových konferencí. Případová práce postupuje od znalosti rizikového chování, vývojové a sociální psychologie ke znalosti konkrétní historie jedince a skupiny. Případová práce je aplikací řady metod jiných oborů, ale vytváří speciální metody sociální terapie. Účastníci kurzu se seznámí s tím, kdo případové konference svolává a realizuje, role jednotlivých účastníků případových konferencí, seznámí s možností využití a možných rizik, právních aspektů a dalších hledisek, které do realizace případových konferencí vstupují. Seznámí účastníky také s kazuistikami případových konferencí.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner