Tisk

Akce 

Název akce:
Kurz "Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy"
Datum konání:
23.02.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na kurz "Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy", který  je určen pro psychology a speciální pedagogy působící ve školském poradenském zařízení nebo ve škole nejdéle 2 roky.

Termíny:

Termíny jsou 23.2.2018; 8.–10.3.2018; 23.3.2018; 13.4.2018; 27.4.2018; 10.– 12.5.2018; 25.5.2018
Program v termínech 8.-10.3.2018 a 10.- 12.5.2018 probíhá mimo NÚV. Ubytování hradí účastníci vzdělávacího programu.

 

Obsah seberozvojového programu pro začínající psychology a speciální pedagogy je rozdělen do tří základních pilířů. Tak lze docílit komplexnosti celého vzdělávání.

První pilíř je seberozvojový.
Cílem tohoto pilíře je poskytnout účastníkům výcviku prostor pro sebepoznání, vyjasnění svých životních témat a jistot pro práci, která je velmi náročná právě na osobnost jedince. Sebepoznání je vhodným prostředkem k osobnímu růstu a tím i rozvoji profesních kompetencí. V rámci seberozvojového výcviku je kladen nejvyšší důraz právě na sebepoznání, čímž se tento kurz odlišuje od jiných vzdělávacích programů zaměřených spíše na teoretické zaštítění a rozšíření penza znalostí v dané oblasti, než na osobnost účastníka. Absolvent by měl být dostatečně důvěryhodnou osobou pro své klienty a také bezpečnou, opěrnou a stabilní osobností. Další odlišností výcviku je vedení deníku každého účastníka, který jej provází po celou dobu výcviku. Účastník si do deníku značí závěry z různých aktivit a technik, zaznamenává své pocity a vše, co uzná za vhodné. Nikdo jiný nemá k deníku přístup, to znamená, že jsou deníky určeny i k důvěrným osobním informacím. Na konci výcviku každému deník zůstává.

Druhým pilířem jsou teoretické semináře a workshopy, které s využitím interaktivních metod efektivně rozšiřují znalostní základnu těchto témat:
* Etika v psychologii
* Komunikace (empatie, naslouchání)
* Zpětná vazba
* Krizové intervence
* Mediace
* Bálintovské skupiny
* Supervize
* Případové studie

Třetí pilíř - Samostudium je zaměřen na prohloubení sebepoznání a získání dalších teoretických znalostí (studium literatury a vybraných monografií).

 

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE