Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů"
Datum konání:
17.01.2018 - 18.01.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů", který je určen pro pedagogy všech stupňů škol (škol zapojených do projektu KIPR).

Obsah vzdělávacího programu: vzdělávání a vzdělanost jako cesta ke kvalitě života – bariéry v přístupu ke vzdělání a vzdělanosti. Inkluzivní škola jako prostor pro učení – Syndrom bludného kruhu neúspěchu jako riziko sociálního vyloučení. Perspektiva žáka jako klíč k inkluzivní škole – Sociální dimenze vzdělávání – Individuální dimenze učení. Zdravotní postižení a jiné znevýhodnění jako speciální vzdělávací potřeba. Komunikace s rodiči o inkluzivní škole. Specifické poruchy učení a chování v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Poruchy autistického spektra v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Smyslové, mentální, tělesné postižení a kombinované postižení v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Vady řeči v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Komunikace se žáky o inkluzivní škole a speciálních vzdělávacích potřebách. Strategie 3P intervence – podpora, posilování, provázení. Základní přístupy ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka – rámec 3P intervence. Příklady dobré praxe – zahraničí, ČR.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner