Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "SLOVNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ JAKO SOUČÁST INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU"
Datum konání:
13.02.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "SLOVNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ JAKO SOUČÁST INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU", který je určen poradenským pracovníkům škol a ŠPZ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ.

Obsah:

Aktuální struktura individuálního plánu s přehledem všech součástí, slovní hodnocení v historickém kontextu a aktuální trend, zásady slovního hodnocení a jeho komplexnost (výkonová oblast, sociální chování, individuální zvláštnosti, chování při učení a sebehodnocení). Tvorba profilu žáka a vydefinování jeho silných stránek a slabých stránek. Strategie učitele při podpoře silných stránek, poskytování zpětné vazby a odměn formou pozitivního hodnocení.
Instituce – škola a rodina ve vzájemné spolupráci, faktory ovlivňující negativně a pozitivně spolupráci těchto institucí. V praktické části budou účastníkům formou praktických ukázek představeny konkrétní příklady dobré praxe – ukázky slovního hodnocení pro žáky školního věku na 1. stupni a na 2. stupni základní školy. Dále budou formou příkladů z praxe v hodnocení žáků ukázány silné a slabé stránky a následně vliv na další aktivitu v učení. Zároveň budou účastníkům prohlubovány jejich pedagogické kompetence prostřednictvím podnětů k aktivní účasti.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE