Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I"
Datum konání:
05.02.2018 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na seminář "Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I", který je určen ředitelům škol a školských zařízení, učitelům 1.stupně ZŠ, 2.stupně ZŠ, učitelům gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ.

Popis programu:

TEORETICKÝ A LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD

* Úvod. Od exkluze k inkluzi - teoretická východiska inkluze (společného vzdělávání), vývoj inkluze, inkluze ve světě, příklady dobré praxe (0,5 hodiny)
* Systém vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v ČR - stručné legislativní vymezení inkluze (společného vzdělávání), současná školská legislativa (1 hodina)
* Poradenství jako důležitá podmínka inkluzivního vzdělávání – pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče (0,5 hodiny)
* Index inkluze - Role školy v procesu inkluze (společného vzdělávání) – legislativa, postavení a funkce školy, povinnosti ředitele školy, učitel jako důležitý faktor společného vzdělávání (1 hodina)

PRAKTICKÁ ĆÁST

* Plán pedagogické podpory (PLPP) – vymezení cílových skupin žáků, metodika tvorby plánu pedagogické podpory, praktická tvorba PLPP (0,5 hodiny)
* Individuální vzdělávací plán (IVP) – metodika tvorby individuálního vzdělávacího plánu, praktická tvorba IVP (0,5 hodiny)
* Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením Inkluzivní vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení a chování– zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (1 hodina)
* Inkluzivní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací, Inkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností(s vývojovou dysfázií) – zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (1,5 hodiny)
* Inkluzivní vzdělávání žáků s autismem, inkluzivní vzdělávání žáků s nadáním/talentem, inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením - úvod, zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (1 hodina)
* Shrnutí - závěr (0,5 hodiny)

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner