Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Pedagog v ohrožení-jak je možné účinně čelit projevům šikany"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Pedagog v ohrožení-jak je možné účinně čelit projevům šikany"
Datum konání:
18.01.2018 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Pedagog v ohrožení - jak je možné účinně čelit projevům šikany", který je určen pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení.

Seminář je zaměřen na problematiku šikany a dalších projevů zraňujícího a ponižujícího chování vůči pedagogům. Obsah semináře vychází z potřeby prevence těchto jevů a soustřeďuje se na včasné rozpoznání příznaků a zvládnutí účinné obrany jak v úrovni chování, tak na úrovni tělesného a duševního prožívání.
Úvodní část je věnovaná jednotlivým definicím uvedeného jednání, charakteristickým projevům a vysvětlení rozdílů mezi nimi. Druhou částí kurzu je nácvik, který se nejdříve zaměřuje na prevenci a rozpoznávání prvních signálů šikany, následuje blok zaměřený na zvládnutí technik, kterými je možné projevům šikany aktivně čelit. Součástí nácviku je také blok věnovaný vlastní psychohygieně při projevech šikany. V rámci nácviku bude použita metoda tabletop excersise se scénáři, které jsou zvoleny tak, aby odpovídaly skutečným případům z našeho školství.

Obsah – témata:

Teoretická část
- základní projevy šikany ze strany žáků, kolegů
- mobbing, bossing
- definice uvedeného jednání tak, aby nevznikla záměna mezi jednotlivými projevy – základní deskripce
- zakotvení uvedených jevů v jednotlivých právních předpisech a možnosti jejich řešení z hlediska trestního a přestupkového práva a z pohledu zákoníku práce
- jednotlivé kazuistiky zaměřené zejména na rozhodování soudů
- problematika fixování důkazních prostředků pro případně mimo/soudní řešení

Praktická část
- nácvik zaměřený na prevenci, rozpoznávání prvních signálů šikany
- úroveň chování, úroveň tělesného a duševního prožívání
- nácvik praktického zvládnutí technik, kterými je možné projevům šikany aktivně čelit
- psychohygiena při projevech šikany

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

 

 

 

Banner