Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Nové metody výuky o holocaustu"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Nové metody výuky o holocaustu"
Datum konání:
19.02.2018 10.00 h - 17.00 h
Místo konání:
Budova MŠMT - Praha 1 , Karmelitská 528/5
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání a MŠMT zvou na celodenní seminář "Nové metody výuky o holocaustu", který je určen učitelům 2. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, výchovným poradcům, metodikům prevence, vychovatelům školských zařízení.

Popis programu:

Vzdělávací přístup Yad Vashem, přednašející Mgr.Miriam Mouryc, Yad Vashem
Yad Vashem vytvořilo na základě dlouhodobých zkušeností s výukou holocaustu koncept vzdělávacího přístupu. Tento tzv. spirálový přístup umožňuje žákům a učitelům postupovat v oblasti holocaustu přiměřeně k věku a kognitivním schopnostem žáků. Vzdělávací přístup využívá nejen dobové dokumenty a svědectví, ale i umění z doby holocaustu, básně, deníky.

Děvčata z pokoje 28 – workshop, přednašející PhDr. Milan Hes – praktikující učitel dějepisu
Tento didaktický materiál finančně podpořilo MŠMT z dotačního Programu vzdělávání v jazycích příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy.
Vzdělávací materiál se sestává ze dvou provázaných částí. Konkrétně se jedná o učitelskou příručku, která se skládá z historické studie a didakticko-metodického pojednání. Žákovská část je rozdělena mezi úvodní text, biografické medailonky, časové osy, jednotlivé lekce, slovníček pojmů, kalendárium, seznam doporučených informačních zdrojů a přílohy.

Vytváření obrazu nepřítele – nic nového pod sluncem, přednášející Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation Institute v České republice
Přednáška o holocaustu a nejen o něm. Martin Šmok využívá rozsáhlého archívu USC Shoah Foundation Institute a zabývá se vyučováním historie holocaustu s přesahem do jiných období pomocí orální historie.

Kulatý stůl – Jak bojovat proti předsudkům
Mgr.Petr Lhotka – bývalý historick Muzea romské kultury v Brně
Martin Šmok – USC Shoah Foundation Institute
Mgr. Miriam Mouryc – Yad Vashem
Přednašející budou diskutovat mimo jiné na téma, jakým způsobem využivat vyučování o holocaustu v boji proti předsudkům.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner