Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Komunikace s dospívajícími"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Komunikace s dospívajícími"
Datum konání:
12.12.2017 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Komunikace s dospívajícími", který je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, školním metodikům prevence.

Seminář je zaměřen na téma komunikace s dospívajícími žáky, na možná řešení problematických situací na základě znalostí komunikačních mechanizmů a možných chyb, kterých se jako dospělí můžeme dopouštět.
Cílem vzdělávacího programu je pomoci pedagogům v porozumění způsobům komunikace dospívajících a naučit je interpretovat jejich výstřední, agresivní, provokativní a nepřátelské reakce. Dospělý může svým přístupem dospívajícímu pomoci, jestliže zvolí správnou možnost.


Obsah – témata:
Pravidla efektivní komunikace s dospívajícími
- cíl komunikace dospělého a dospívajícího
- přizpůsobení obsahu slovního sdělení
- soulad neverbální komunikace se slovním sdělením
- očekávání dospělého při komunikaci s dospívajícím
- chyby, kterých se dopouštíme při komunikaci s dospívajícím
- hledání optimálního racionálního odstupu
Techniky efektivní komunikace
- techniky aktivního naslouchání
- zásady empatického rozhovoru
- přístupy k řešení konfliktních situací
- zvládání emocí
- jak porozumět způsobům dorozumívání dospívajícího
- verbální a neverbální komunikace
- příčiny a významy odmítnutí a vzdoru u dospívajících
- vytvoření příznivé atmosféry pro vzájemné dorozumění
Posilování sebedůvěry dospívajícího
- příčiny a důsledky nízkého sebehodnocení u dospívajících
- reakce dospělého na kritiku ze strany dospívajících
- jak pomoci dospívajícímu zvládat frustrace a náročné situace
Překonávání překážek v komunikaci s dospívajícími
- dospívající odmítající komunikaci
- dospívající se neodvažuje komunikovat
- pasivita dospívajících
- agresivita dospívajících
- rozbor příkladů z praxe účastníků semináře

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner