Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Celostátní konference "Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Celostátní konference "Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních"
Datum konání:
13.10.2017 09.00 h - 15.00 h
Místo konání:
Krajský úřad Brno - Brno , Cejl 530/73
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

MŠMT a Krájský úřad Brno zvou na celostátní konferenci "Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních", která je určena pro ředitele škol a školských zařízení, učitele 1.stupně ZŠ, učitele 2.stupně ZŠ, učitele gymnázií a SOŠ a SOU, výchovné poradce, učitele - metodiky prevence, psychology.

Popis programu:
Seznámení se základními principy fungování systému primární prevence v ČR (legislativa a dotační systém, příklady dobré praxe, metodické dokumenty, vzdělávání, evaluace programů, výkaznictví programů a pod.).

1. Systém a legislativní úprava prevence v ČR, dotační politika v oblasti primární prevence a příklady dobré praxe z projektů MŠMT či ESF - MŠMT

2. Metodické dokumenty a aktuální aktivity NÚV v oblasti primární prevence
Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho součástí je oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování, které realizuje řadu aktivit s cílem poskytovat podporu systému školské primární prevence rizikového chování. Účastníci konference budou seznámeni s činností a aktivitami oddělení v oblasti primární prevence rizikového chování. Budou představeny metodické dokumenty v oblasti primární prevence, na jejichž vzniku se oddělení podílelo.

3. Systém jednotného on – line vykazování preventivních aktivit ve škole
Cílem systému je zjednodušit pravidelný monitoring aktuálního stavu výskytu rizikového chování a sjednotit obsah a způsob sledování realizovaných preventivních aktivit ve školách, nabídnout doporučenou podobu výkazu o preventivních aktivitách a poskytnout školám návodný nástroj pro evaluaci vlastního preventivního programu.
Systém jednotného on-line vykazování preventivních aktivit ve školách nabízí intuitivní a moderní cestu pro plnění legislativní povinnosti škol předávat data o preventivním programu, umožňuje sběr komplexních údajů o podobě prevence na školách a automatické předávání zpracovaných dat pedagogicko-psychologickým poradnám, krajským úřadům a ministerstvu školství pro nastavování cílených priorit v oblasti primární prevence a k efektivnímu využívání veřejných finančních prostředků.

4. Zpráva o nastartování systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikany
Připravenost škol ochránit děti před šikanou je zatím stále nedostatečná. Souvisí to především s neuspokojivým vzděláním pedagogů a dalších odborníků. Dosavadní příprava je nahodilá a nesystémová. Platí to o vysokých školách, ale i dalších vzdělávacích institucích. Co s tím? Příspěvek informuje o možném řešení - o již vytvořené pětiúrovňové koncepci vzdělávání odborníků na řešení šikany. Zároveň seznamuje s prvními zkušenostmi se zaváděním této systémové změny do praxe. Již nabídka první úrovně vzdělání vyvolala nebývalý zájem. A není se co divit, protože v drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe - získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. První kroky koncepčního vzdělání však otevírají zcela nový horizont - dostupnou přípravu odborníků 2. úrovně a specialistů 3. a 4. úrovně.

5. „Když se řekne slovo šikana“
„Vzali mi tablet, chtějí peníze, napadají mě, trápím se, bojím se, kdybych tak do té školy nemusel“. Šikana v totalitním stadiu na 1. stupni? Ta u nás není! Máme školního metodika, máme výchovnou poradkyni, preventivní programy, pravidelně se vzděláváme.
Příběh malého chlapce, žáka 4. třídy ZŠ, jeho blízkých. Hledání odpovědi na otázku co je to ta BEZMOC? Ukázka toho, co vše je možné z hlediska chybného rozpoznání a následného řešení šikanozního fenoménu v současné době, když se řeší na všech stranách a všichni. Pomoc a komu? Kde stále chybujeme?

6. Jak zavést systém primární prevence na škole – příklad dobré praxe
Na příkladu dobré praxe uvedeme, jak minimalizovat slabé stránky systému, přetvořit je v silné a stávající silné podpořit. Příspěvek bude věnován oblasti:
1. vztahu školního metodika prevence, učitelů a ostatních zaměstnanců školy
2. vztahu školního metodika prevence a vedení školy
3. vztahu školního metodika prevence a zákonného zástupce
4. vztahu školního metodika prevence a dítěte
5. systémového zapojení ostatních organizací.
V příspěvku uvedeme, jak tyto oblasti vzájemně propojit a jak podpořit školního metodika prevence jako leadera.

7. Příspěvek zástupce ČŠI

 

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner