Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz"
Datum konání:
12.10.2017 
Místo konání:
Café Therapy - Praha 1 , Školská 30
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

SANANIM, z.ú. zve na jednodenní seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu", který je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Anotace:
Vzdělávací program podává zásadní a základní informace o této problematice, a to jednak z pohledu zdravotnického - rizikové faktory, okolnosti průběhu a vzniku závislosti, dopady na zdraví dospělého uživatele, se specifikem k roli rodiče, dopady a důsledky užívání alkoholu matek na vývoj plodu a psychomotorický vývoj dítěte - a jednak se zabývá okolnostmi sociálními a psychosociálními, které v důsledku alkoholismu v rodině a společnosti vznikají pro jedince samotného a pro komunitu a společnost. Seznamuje účastníky možnostmi využití služeb a odborných programů tak, aby spolupráce probíhala kvalifikovaně a erudovaně. Program je určen pro sociální pracovníky (typu SPOD, Probační mediační služba aj.) a pomáhá jim v tom, aby byli správně orientování v dané problematice, ale také v možnostech, kompetencích a mezích sociální práce. Kurz poskytuje teoretické znalosti, ale věnuje se i praktickému nácviku s danou cílovou skupinou.

Profil absolventa:
Absolvent má základní přehled o problematice zneužívání alkoholu, o propojení závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách a o nabídce služeb v adiktologických a sociálních zařízeních určených pro uživatele návykových látek, případně v sociálních zařízeních poskytujících služby jiným skupinám se současným výskytem zneužívání alkoholu. Absolvent se orientuje v tom, jak při práci s touto klientelou rozlišit a určit hranice a oblasti, které spadají do jeho pracovní náplně a které má naopak předávat a vyžadovat od odborných služeb zdravotnických a adiktologických.

Více informací na stránkách SANANIM ZDE

Banner