Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Kazuistický seminář - práce s dítětem s psychiatrickou diagnózou a agresivním dítětem
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Kazuistický seminář - práce s dítětem s psychiatrickou diagnózou a agresivním dítětem
Datum konání:
15.11.2017 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na Kazuistický seminář k problematice péče o děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy – práce s dítětem s psychiatrickou diagnózou a agresivním dítětem, který je určen výchovným poradcům, školním metodikům prevence, třídním učitelům, učitelům i školním psychologům a speciálním pedagogům.

Obsah semináře:

Práce s tematicky zaměřenými kazuistikami dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově - sdílení obtížných témat, a to skrze teoretické zarámování vybrané problematiky, vzájemným předáváním zkušeností a příkladů dobré praxe. Na začátku budou prezentována teoretická východiska daného tématu, a to jak frontálním sdělením pomocí powerpointové prezentace, tak skupinovou interaktivní prací. Stěžejní část bude dále práce s kazuistikami. Ta bude zahrnovat teoretické ukotvení a zarámování některých důležitých aspektů kazuistiky, práci s postojem, emocemi a názorem pracovníka, reflexi ostatních účastníků, příklady dobré praxe, hledání alternativních pohledů na situaci a alternativních řešení.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner