Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center
Datum konání:
09.10.2017 - 13.10.2017 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center.

Kurz je určen pro psychology, kteří splňují vzdělání podle § 18 a 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn, a začínají nebo se chystají začít vykonávat poradenskou praxi ve speciálně pedagogických centrech (SPC). Absolvování kurzu je přípravou pro samostatný výkon praxe psychologa v SPC.

Obsah kurzu:

Poradenské služby a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve školských právních předpisech (Orientace v současných právních předpisech, změny §16 školského zákona a příslušné vyhlášky; Podpůrná opatření a jejich význam při vzdělávání dětí a žáků se SVP; Platné právní předpisy důležité pro poradenskou práci ve školství v platném znění).

Poradenský pracovník ve školském systému (Kooperace péče o klienta – specifické kompetence a zaměření služeb poradenských pracovníků školních poradenských pracovišť PPP a SPC; Spolupráce poradenských pracovníků školy a školských poradenských zařízení, interdisciplinární přístup v poradenské práci; Etické aspekty práce psychologa a speciálního pedagoga ve škole a ve ŠPZ).

Pracovní náplň psychologa/speciálního pedagoga SPC a specifika vykonávaných činností (Specifika práce psychologa a speciálního pedagoga s dětmi, žáky a studenty se zdravotním postižením; Týmová spolupráce v práci psychologa a speciálního pedagoga SPC; Práce psychologa a speciálního pedagoga s rodinou, specifika práce s rodiči žáků se zdravotním postižením, intervence zaměřené na celou rodinu, možnosti a formy podpory spolupráce rodičů a školy; Poradenský rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči, učiteli; Vedení dokumentace o klientech, psaní zpráv; Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření – participace psychologa a speciálního pedagoga na přípravě, realizaci a vyhodnocování IVP; Speciálně pedagogická diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Psychodiagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Řešení problematiky diagnostiky a vzdělávání dětí a žáků s LMP, úloha poradenských pracovníků SPC v oblasti diagnostiky LMP a vyhodnocení adekvátnosti zařazení do vzdělávacího programu).

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

 

 

Banner