Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou"
Datum konání:
25.03.2020 - 26.03.2020 08.30 h - 13.30 h
Místo konání:
EDUPOL - vzdělávací agentura - Praha 1 , Opletalova 1417/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na dvoudenní seminář "Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou".

Absolvent se seznámí s teoretickými základy mediace jako metody řešení konfliktů obecně i v rodině. Pochopí, jak lze prostřednictvím mediace řešit konfliktní situace, jaké lze používat techniky při mediaci, jaká je role mediátora a čeho se při mediaci vyvarovat. Pochopí důležitost uplatňování technik aktivního naslouchání v mediačně vedeném rozhovoru, jakým způsobem vést mediačně rozhovor, jaká jsou pravidla a techniky aktivního naslouchání. Absolvent bude schopen na základě charakteristiky jednotlivých technik a jejich nácviku vést mediačně rozhovor s rodinou a zvolit odpovídající pomoc klientům při řešení problémů v rámci rodiny.

Program:
- 1. den
1. Úvod do mediace - vysvětlení pojmu mediace, cíl mediace, teoretické základy, fáze mediace, principy mediace, kritéria úspěšnosti mediačního procesu.
2. Konflikt v rodině jako předmět mediace - člověk, rodina v konfliktní situaci, příčiny konfliktů, konflikt a vývojová stádia konfliktů, druhy konfliktů, řešení konfliktů v obecné rovině, způsoby řešení konfliktů, styly řešení konfliktů. Specifika konfliktů v rodině - cvičení, diskuse, řešení případů z praxe.
3. Řešení konfliktních situací prostřednictvím mediace - variantní scénáře řešení kon. situací, techniky usnadňující věcné řešení konfliktu, techniky uplatňované při mediace, indikace a kontraindikace pro mediaci, hodnocení procesu a výsledku mediace, ukončení mediace. Role mediátora, nestrannost a neutralita mediátora, čeho se vyvarovat. Shrnutí, diskuse a odpovědi na dotazy.

- 2. den
1. Uplatnění technik aktivního naslouchání v mediačně vedeném rozhovoru - pravidla dobrého naslouchání v procesu komunikace, špatné návyky v naslouchání, důvody vzájemného neporozumění - komunikační styl, přístupy a předpojatost, šakalí a žirafí jazyk, negativní zkušenosti v komunikaci. Diskuse, odpovědi na dotazy, řešení případů z praxe.
2. Techniky aktivního naslouchání - charakteristika technik - povzbuzení, objasnění, parafrázování, zrcadlení, shrnutí, ocenění, přeformulování stížnosti na potřebu, pozičního výroku na potřebu, využití a účel ledolamek, hledání předmětu jednání. Shrnutí, diskuse.
3. Nácvik mediačního rozhovoru. Délka trvání mediačního setkání, těžkosti v průběhu jednotlivých fází a formy ukončení mediace. Řešení případů z praxe, diskuse, shrnutí.

Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE

Banner