Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími"
Datum konání:
01.04.2020 09.00 h - 16.00 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Společnost pro vzdělávání ZŘETEL zve na seminář "Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími".

Obsah:
Seminář představuje současná vývojová specifika mládeže, aktuální kontext dospívání a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec nejčastějších problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s přirozenými i intencionálními prostředími výchovy a masmédii. Seminář představuje některé techniky práce s motivací (práce se škálou, životní schéma, statistika zážitků, hra „přes čáru“). Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace a problémy v rámci rodiny, na intervence v rámci školských zařízení, poukazuje na možné jednání ze strany úředníků (kurátoři pro mládež apod.), ústavní výchovy, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v dalších zařízeních a institucích, které pracují s dospívajícími. Zdůrazňuje také kontext a pozici pedagoga při práci s mládeží.

Cíle:
Účastník semináře bude znát některá vývojová specifika dospívajících včetně faktorů, které formují či modifikují jejich životní styl. Bude se orientovat v nejčastějších problémech současné mládeže a jejich provázanosti s vnějšími i vnitřními vlivy. Vyzkouší si techniky práce s motivací u dospívajících, které je možné uplatnit v různých kontextech práce s touto cílovou skupinou v rámci rodiny a v rámci školských zařízení. Bude si také vědom vlivu kontextu a pozice pedagoga na práci s cílovou skupinou.

Cílová skupina:
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitel – metodik prevence, výchovní poradci, psychologové, učitelé speciálních škol.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místro konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti ZŘETEL ZDE

Banner