Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Konference "MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI (v) CHOVÁNÍ V ÚV"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Konference "MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI (v) CHOVÁNÍ V ÚV"
Datum konání:
20.11.2019 
Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - Praha 1 , Václavské náměstí 833/31
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na konferenci "MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI (v) CHOVÁNÍ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ" - 3. ročník konference věnované otázkám souvisejícím s oblastí práce s dětmi v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. V letošním ročníku bychom rádi akcentovali téma poruch (v) chování u dětí, jelikož jde o stále častěji zmiňovanou problematiku nejen v dané oblasti. V rámci konference budeme vybraná témata nahlížet jak z perspektivy pedagogické, tak také zdravotnické.

Jednotlivé bloky konference budou zaměřeny na vybrané problémy. V úvodu bude ukotveno samotné téma konference. Následovat bude zdravotnický blok, jehož tématy bude např. otázka sebepoškozování, postupy práce s agresivním dítětem z pohledu lékaře a také problematika užívání návykových látek u dětí. Jako další je připraven pedagogický blok, který nabídne možnosti práce s agresivními dětmi v oblasti ústavní a ochranné výchovy. Dalšími tématy bude např. sociální začleňování dětí s poruchami chování a trestné činy se zaměřením na možnosti a postupy pedagogických pracovníků. Poslední blok pak nabídne inspiraci z pedagogické praxe.

Více i nformací na stránkách NÚV ZDE

Banner