Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Nespecifické poruchy chování u dětí"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Nespecifické poruchy chování u dětí"
Datum konání:
04.12.2019 08.30 h - 14.30 h
Místo konání:
ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE - Praha 4 , Na Květnici 10
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací společnost Fakta zve na seminář "Nespecifické poruchy chování u dětí", který je určen pracovníkům škol a školských zařízení a pracovníkům OSPOD a dalším zájemcům.

Program:
* Rozdíl specifické poruchy chování x nespecifické poruchy chování
* Opoziční porucha chování – její základní projevy, spouštěče opoziční poruchy chování, následky opoziční poruchy chování v dospělém věku
* Lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, spouštěče pravé lži ve spojení s výchovným prostředím jedince
* Krádeže – rozdíl pravá krádež x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáváním dítěte, spouštěče pravých krádeží, vliv party na pravou krádež u nestabilního dítěte, následky v chování v dospělém věku
* Záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování, rozdíl impulzivní záškoláctví x promyšlené záškoláctví, spouštěče záškoláctví u dítěte, vliv rodiny, party, školního kolektivu na záškoláctví, možnosti řešení
* Útěky a toulky – rozdíl útěk x toulka, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč útěků a toulek, následky útěků a toulek v dospělém věku, útěky a toulky ve spojitosti s účastenstvím v patologických partách
* Porucha chování s protispolečenskými rysy – základní projevy, spouštěče poruchy chování s protispolečenskými rysy, rodinné výchovné styly u této poruchy, možnosti budoucího kriminálního chování u jedinců s poruchou chování s protispolečenskými rysy

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Fakta ZDE

Banner