Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Pedagogická diagnostika pro učitele"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Pedagogická diagnostika pro učitele"
Datum konání:
21.11.2019 12.00 h - 17.00 h
Místo konání:
Pedagogická fakulta UK Praha - Praha 1 , Spálená 79/10
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha zve na dvoudenní seminář "Pedagogická diagnostika pro učitele".

Druhý den semináře se uskuteční dne 29. 11. 2019 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Pedagogická diagnostika - základní terminologie, postavení pedagogické diagnostiky v systému péče o žáka/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Fáze, varovné signály v diagnostice učitele.
Metody pedagogické diagnostiky a možnosti jejich využití v různých pedagogických situacích, praktické užití v modelových situacích.
Zpracování dat, stanovení pedagogické diagnózy, pedagogická prognóza, začlenění výsledků pedagogické diagnostiky do podpůrných opatření a plánu pedagogické podpory, případně do individuálního přístupu k žákovi, evaluace procesu.
Ukázky uplatnění konkrétního postupu pedagogické diagnostiky u konkrétního případu.
Příklady dobré praxe.
Kazuistický seminář, práce s konkrétními kazuistikami učitelů.

Více informací a přihlášení na stránkách Pedagogické fakulty UK ZDE

Banner