Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverb. komunikace"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverb. komunikace"
Datum konání:
21.11.2019 08.30 h - 13.30 h
Místo konání:
EDUPOL - vzdělávací agentura - Praha 1 , Opletalova 1417/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace".

Cíl semináře:
Výukový program je orientován do problematiky sebepoškozování jako určité možnosti neverbálního sdělování - komunikace daného člověka s okolním světem. Dítě, zrozeno do rodiny, v nároku bio-psycho-sociálně-spirituálních transgeneračních přenosů, svojí obtíží – nemocí, manifestující se sebepoškozováním svého těla, volá o péči a pozornost, což má nejen ontický - zřejmý a konkretizovaný, ale i významně ontologický rozměr existenciální - což je v jistém slova smyslu určitá forma skrytého problému, který se manifestuje právě tímto činem, mající sebepoškozující charakter.
Program:
Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování.
• Úvod do problematiky autodestruktivního chování a jednání, vymezení terminologie
• Poruchy pudu sebezáchovy – suicidium, automutilace, sebezabití , sebeobětování
• Možnosti a motivy sebepoškozujícího chování a jednání
• Parasuicidium jako volání o pomoc
• Deprese u dětí a mladistvých
• Varovné signály, klinická vulnerabilita, preincidenční faktory
• Sebepoškozování jako závislost
• Protektivní faktory (inhibující autoagresivní chování a jednání)
• Příklady z praxe, diskuse, závěr

Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE

Banner