Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Konference "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Konference "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince"
Datum konání:
10.10.2019 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
MŠMT-budova C081 - Praha 1 , Karmelitská 7
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na 3. ročník celostátní konference "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince", který je určen pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, ředitelům.

Anotace:

Třetí ročník celostátní konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III je zaměřen na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců v běžné škole. Pozornost je věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a legislativě, problematice dotačního systému, rozvojových projektů a programů, dále pak poskytování podpory formou podpůrných opatření jedincům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, rozvíjení komunikační kompetence této cílové skupiny, podpoře adekvátních strategií učení a výukových metod, podpůrný metodickým a učebním materiálům, dále pak příkladům dobré a inspirativní praxe v Česku.

Dopolední jednání bude realizováno v plénu formou prezentací zástupců MŠMT, lektorů a odborných pracovníků NIDV, dále reprezentantů neziskových organizací, nadací, sdružení a dalších participantů.
V odpolední části se uskuteční odborný panel: příklady dobré a inspirativní praxe přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců v  České republice; prezentace podpůrných výukových materiálů vydaných NIDV k této oblasti, problematika výuky českého jazyka jako cizího jazyka / druhého jazyka / českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem; legislativa – závazné normy a dokumenty k přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner