Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava"
Datum konání:
16.01.2020 09.00 h - 17.00 h
Místo konání:
DYS-centrum Praha - Praha 8 - Karlín , Stejskalova 192/9
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

DYS-centrum Praha zve na seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava", jehož cílovou skupinou jsou pedagogové ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové.

Rozsah semináře je 32 hodin rozložených do čtyř setkání, a to 16.1., 13.2., 5.3. a 2.4.2020; 9–17 hodin.

Program:
• základní teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování;
• diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU);
• informace o možnostech a metodách nápravné práce;
• přehled legislativy týkající se hodnocení a klasifikace žáků se SPUCH;
• výchovné vedení a možnosti práce se žáky s SPCH při výuce i přípravě na vyučování;
• přehled metodických a pracovních materiálů a reedukačních pomůcek, včetně publikací, počítačových programů vhodných pro reedukaci SPUCH.
Účastníci kurzu se do výuky se zapojí aktivní prezentací případových studií. Na základě aktivní účasti bude účastníkům kurzu vydáno osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE