Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Alternativní formy práce se třídou"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Alternativní formy práce se třídou"
Datum konání:
22.11.2019 09.00 h - 15.30 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "Alternativní formy práce se třídou".

Cílem semináře je seznámit učitele s tím, jak změnit tradiční formy školní práce tak, aby zpřístupnili školu dětem, aby vytvořili školu přirozenou, smysluplnou, aby zbavili děti strachu a stresu před školou, aby vytvářeli klidné a vyrovnané prostředí, aby žáci vnímali chybu jako jeden ze stupňů učení, aby si děti vytvářely zdravý názor na život a svět kolem sebe.

Obsah akce:
Pozitivní klima školy ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Vytvoření pozitivního klimatu je závislé mimo jiné i na různých alternativních formách práce, které rozvíjejí vrozené předpoklady dítěte, učí ho vnímat život kolem sebe, porozumět mu a nacházet v něm uplatnění a uspokojení. Podstatnou součástí tohoto semináře jsou praktické návody vycházející z pedagogické psychologie.

Vzdělávací obsah:

Klima školy, klima třídy – role učitele v inkluzivní třídě
Průřezové téma OSV, možnosti začlenění do výuky
DIDAKTICKÉ HRY K TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI, SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ (SOUSTŘEDNÉ KRUHY, ŠPEJLE, RUCE-NOHY, GORDICKÝ UZEL, PÁN STROJŮ, SLEPÝ HAD, NAVIGÁTOR).

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách Agentury Descartes ZDE

Banner