Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"
Datum konání:
23.11.2019 - 24.11.2019 09.00 h - 14.30 h
Místo konání:
Vzdělávací centrum ACZ - Praha 1 , Týnská 21
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací centrum ACZ zve na seminář "Efektivní komunikace s dětmi".

Cílem tohoto akreditovaného programu je, aby si účastníci rozšířili, doplnili a upevnili znalosti a dovednosti týkající se efektivní komunikace s dětmi. Obsahem kurzu jsou základní informace o verbální komunikaci se zaměřením na specifické podmínky ve vzdělávacím procesu. Kurz se bude věnovat technikám efektivní komunikace a způsobu, jak je při komunikaci s dětmi využívat.
Dalším cílem je, aby absolventi uměli identifikovat svůj převažující výchovný styl a dokázali vyhodnotit, jaké výhody a nevýhody má tento styl při výchově dětí. Účastníci kurzu se naučí rozeznávat ostatní výchovné styly a pochopí jejich dopad na žáky. Absolventi kurzu budou schopni uvědomit si negativní projevy při komunikaci s dětmi a budou schopni se jich vyvarovat.

Účastníci semináře si upevní schopnost používat efektivní prostředky verbální komunikace (adekvátní slovní zásoba, pozitivní formulace, tempo řeči, hlasitost) a vhodné prostředky neverbální komunikace (gesta, oční kontakt, vzdálenost od komunikačního partnera).
Seminář se také věnuje technice aktivního naslouchání a jejího začleňování do komunikace s dětmi. Důležitou složkou kurzu je také pochopení a nacvičování empatické reakce na emoce druhých. Seminář je zaměřen na to, aby jeho účastníci mohli nabyté vědomosti a dovednosti co nejlépe využít k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj.

Obsah:
• Komunikace a její dělení, verbální a neverbální komunikace
• Základní přístupy a specifika komunikace se školní skupinou i jednotlivcem
• Autoritativní, liberální a demokratické výchovné styly a jejich dopad na děti
• Identifikace vlastního výchovného stylu pomocí diagnostické metody
• Neefektivní komunikace a její dopad na děti
• Nevhodnosti neefektivních reakcí na emoce druhých
• Vytipování problematických oblastí
• Kázeňské problémy
• Techniky efektivní komunikace
• Dělení emocí a jejich vlastnosti
• Subjektivita emočního prožívání
• Reflexe, empatie, povzbuzení a aktivní naslouchání
• Nacvičování empatické reakce v komunikaci s dětmi

Více informací a přihlášení na stránkách ACZ ZDE

Banner