Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole"
Datum konání:
11.11.2019 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na seminář "Mentoring a jeho využití ve škole", který je doporučen pro učitele MŠ, učitele ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení.

Anotace:
Vzdělávací program je zaměřený na zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu.

Témata:
1. hodina
- Charakteristika mentoringu, vysvětlení základních pojmů - Mentor/Mentee;
- Přínosy mentoringu pro školu, pro mentorovaného učitele a pro mentora;
- Formy mentoringu;
- Oblasti a cíle mentoringu ve škole.

2. hodina
- Mentor (osobnost, role, odpovědnost, požadavky na mentora);
- Mentee (výběr, role, pravidla, zodpovědnost, očekávání, individuální zvláštnosti);

3. hodina
- Doporučený postup pro spolupráci mentora s mentorovaným učitelem.
- Zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu.
- Utváření a rozvíjení mentorského vztahu.
- Identifikace oblastí významných zkušeností, znalostí a dovedností mentora;
- Identifikace rozvojových potřeb a plán osobního rozvoje menteeho.

4. hodina
- Tvorba mentoringového plánu
- Struktura a časový harmonogram mentoringového projektu

5. hodina
- Základní mentorské dovednosti (komunikační, pedagogické, organizační, technické);

6. hodina
- Motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorovaného učitele;
- Kontrola a ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí.

7. hodina
- Pravidla a program schůzek mentora a menteeho.

8.hodina
- Uzavření a vyhodnocení mentoringu;
- Záznam průběhu a výstupů mentoringu (záznam ze schůzek, závěrečná zpráva).
- Bariéry mentorování a jejich odstraňování.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner