Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Komunikace s rodičem v konfliktní situaci"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Komunikace s rodičem v konfliktní situaci"
Datum konání:
09.10.2019 09.00 h - 16.00 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Komunikace s rodičem v konfliktní situaci", který je určen předvším pro učitele ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií.

Obsah:
Účastníci semináře budou seznámeni se základy efektivní komunikace (jejími složkami a způsoby použití) a technikami řešení konfliktů (mapa konfliktu, prevence konfliktu, styly řešení konfliktních situací). Hlavním tématem bude uplatnění těchto technik při komunikaci s rodiči žáka či studenta s problémy, tak aby bylo dosaženo vyřešení konfliktní situace. Představeny budou vhodné komunikační strategie i chyby pedagogů včetně nastínění způsobu stanovení těchto strategií, vyhodnocení situace a sebereflexe pedagoga.
Cíle:
Cílem školení je pomoci účastníkům uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití ve školní praxi; popsat jim cesty, jak efektivně využít nástroje neverbální komunikace, natrénovat vhodné způsoby řešení konfliktů a nalézt způsoby zvládání obtížných situací v komunikaci s rodiči žáků či studentů.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách Zřetel ZDE

Banner