Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Řešení drog. problematiky a testování drog v ped. praxi"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Řešení drog. problematiky a testování drog v ped. praxi"
Datum konání:
08.11.2019 09.30 h - 14.00 h
Místo konání:
Vzdělávaí agentura TSM - Praha1 , Opletalova 1417/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura TSM zve na seminář "Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi".

Cílem je poskytnout posluchačům semináře základní východiska pro další praxi ve zvoleném oboru činnosti a znalosti základů problematiky drog a souvisejících ustanovení trestního práva a přestupkového práva ve vztahu k jejich specializaci. Důležitou součástí je manuál postupu testování drog ve školách. Předmět je zaměřen na studium obsahu, systémových vazeb a rozhodujících institutů drogové problematiky v celé její šíři se zaměřením na situaci v České republice v souvislosti s aktuálními legislativními změnami. Obsah kurzu je zaměřen na úpravu dané problematiky v novém trestním zákoníku a také ve vybraných souvisejících předpisech, zejména v přestupkovém zákoně, školského zákoně a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.

Obsah:
* Současná situace a aktuální problematika drogové scény
* Nejužívanější druhy drog a jejich účinky a projevy
* Testování drog a postup v případě podezření zneužívání drog ve škole
* Právní úprava drogové problematiky, současná situace a trendy
* Prevence drogové závislosti se zaměřením na pedagogickou praxi
* kazuistika

Více informací a přihlášení na stránkách agentury TSM ZDE

Banner