Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Práce s klientem v akutní krizi"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Práce s klientem v akutní krizi"
Datum konání:
18.06.2019 
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Linka bezpečí, z.s. zve na seminář "Práce s klientem v akutní krizi", který využijí využijí pracovníci sociálních služeb, pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci a všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích, zájemci z laické veřejnosti či studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.

Seminář je zaměřen na zvýšení kompetencí v práci s klientem v náročné situaci, stavu krize a krizí narušeného fungování. Účastníci získají dovednosti, kterými mohou takového klienta stabilizovat, zabránit dalšímu rozvinutí krizového stavu a zvýšit efektivitu práce s klientem.

Obsah:
V úvodu se práce zaměřuje na charakteristiky krizových stavů, jejich projevy a možné příčiny. Následuje propojení práce s krizovými a akutními stavy s konceptem biosyntézy. V dalších blocích se práce zaměřuje na tři dimenze prožitků akutní krize - myšlení, emoce a jednání. V rámci nácviků jsou využívány příklady z praxe účastníků, případně modelové situace vytvořené lektory. Cílem je maximální orientace na specifické potřeby a dovednosti každého účastníka. Závěrečný blok je věnován psychohygieně a možnostem sebepodpory pracovníků.

Forma:
Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách Linky bezpečí ZDE

Banner