Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Jak budovat dobrý kontakt s klientem"
Datum konání:
15.06.2019 
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Linka bezpečí, z.s. zve na seminář "Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží", který využijí využijí pracovníci sociálních služeb, pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci a všichni, jejichž práce spočívá v komunikaci a kontaktu s dalšími osobami, zájemci z laické veřejnosti či studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.

Seminář je zaměřen na zvýšení kompetencí v přímé práci s klientem. Účastníci získávají dovednost cíleného sledování a popisu dějů v kontaktu s klientem.  Učí se identifikovat bariéry, které se v kontaktu mohou objevit, a aktivně je měnit. Získávají také dovednost posilování kontaktu s klientem. Práce je zaměřena i na zvědomění silných stránek, které v oblasti kontaktu s klientem daný pracovník má a může je dále rozvíjet.

Obsah:
V úvodu se účastníci seznámí s koncepcí kontaktu, která vychází z Gestalt metodologie, a základními typy kontaktu klienta a pracovníka služby, jak je známe z oblasti pomáhajících profesí. Další práce je zaměřena na specifika kontaktu s nespolupracujícím klientem a na detekci bariér, které se v kontaktu mohou objevovat. Následuje část věnovaná hranicím mezi pracovníkem a uživatelem služby a jejich funkcím. Závěrečný blok je věnován kazuistické práci na příkladech z praxe účastníků a sdílení dobré praxe.

Forma:
Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách Linky bezpečí ZDE