Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou"
Datum konání:
31.10.2019 - 01.11.2019 09.00 h - 17.00 h
Místo konání:
Fokus Praha - Praha 8 , Dolákova 24
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Centrum vzdělávání FOKUS Praha zve na dvoudenní seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou", který je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí.

Tento vzdělávací seminář si klade za cíl naučit pracovníky v pomáhajících profesích základům práce s emocemi, empatií, oceňováním a podporu silných a jedinečných stránek lidské osobnosti. Kurz se zaměřuje na získání praktických dovedností, jak zacházet s vlastními emocemi i s emocemi klientů, s kterými se pracovník při své práci často setkává. Seminář je veden interaktivní formou, která kombinuje teoretický výklad s modelovými situacemi a cvičením založeným na dramatických a improvizačních technikách. Součástí vzdělávání je získání instrumentáře podpůrných technik, které si účastník bude moci trénovat a zároveň zvnitřňovat pro využití ve své každodenní praxi.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

· Účastníci získají základní informace o problematice emocí a práce s nimi, vyzkouší si a osvojí některé techniky, díky kterým rozvinou lepší porozumění vlastním emocím a zároveň i porozumění emocím u druhých

· prohloubí své kompetence ke zmírnění nežádoucích emocí v komunikaci

· naučí se odhalovat chybné komunikační strategie a nahradit je těmi funkčními

· budou umět zaměřit svou pozornost na silné stránky klientů a dále je rozvíjet a podporovat

· zdokonalí se v naslouchání a empatickém porozumění druhým a naučí se, jak tohoto porozumění využívat k oboustrannému prospěchu v komunikaci a jednání.

Více informací a přihlášení na stránkách FOKUS ZDE

Banner