Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole"
Datum konání:
22.10.2019 09.00 h - 15.30 h
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na seminář "Mentoring a jeho využití ve škole", který je určen pro učitele MŠ, učitele 1.stupně ZŠ a 2.stupně ZŠ, učitele gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení.

Vzdělávací program je zaměřený na zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu.

Témata:   

1. hodina
-  Charakteristika mentoringu, vysvětlení základních pojmů - Mentor/Mentee;
-  Přínosy mentoringu pro školu, pro mentorovaného učitele a pro mentora;
-  Formy mentoringu;
-  Oblasti a cíle mentoringu ve škole.

2. hodina
-  Mentor (osobnost, role, odpovědnost, požadavky na mentora);
-  Mentee (výběr, role, pravidla, zodpovědnost, očekávání, individuální zvláštnosti);

3. hodina
-  Doporučený postup pro spolupráci mentora s mentorovaným učitelem.
-  Zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu.
-  Utváření a rozvíjení mentorského vztahu.
-  Identifikace oblastí významných zkušeností, znalostí a dovedností mentora;
-  Identifikace rozvojových potřeb a plán osobního rozvoje menteeho.

4. hodina
-  Tvorba mentoringového plánu
- Struktura a časový harmonogram  mentoringového projektu

5. hodina
-  Základní mentorské dovednosti (komunikační, pedagogické, organizační, technické);

6. hodina
-  Motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorovaného učitele;
-  Kontrola a ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí.

7. hodina
-  Pravidla a program schůzek mentora a menteeho.

8.hodina
-  Uzavření a vyhodnocení mentoringu;
-  Záznam průběhu a výstupů mentoringu (záznam ze schůzek, závěrečná zpráva).
-  Bariéry mentorování a jejich odstraňování.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner