Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Kurz "APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA-SIMPLE STEPS"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Kurz "APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA-SIMPLE STEPS"
Datum konání:
23.06.2019 - 30.06.2019 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na úvodní běh kurzu "APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA-SIMPLE STEPS". Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci – speciální pedagogové, psychologové školských poradenských zařízení a škol.

Vzdělávací program je úvodním kurzem a je součástí 100 hodinového vzdělávacího modulu k aplikované behaviorální analýze, který bude realizován v rámci ESF projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání - metodická podpora), pro účastníky bezplatně.

Cílem úvodního běhu kurzu je seznámit účastníky s multimediálním výukovým programem SIMPLE STEPS, jeho potenciálem a možnostmi využití v praxi pedagogických a poradenských pracovníků. Účastníci obdrží publikaci „SIMPLE STEPS - cesta ke změně chování“, která je tištěným průvodcem virtuálního programu zaměřeného na chování jedince a možnosti jeho změny za využití poznatků vědního oboru aplikované behaviorální analýzy (ABA). Účastníci si zvýší povědomí o postupech, které jsou v ABA využívány, a to nejen u žáků s poruchami autistického spektra, ale také u žáků s ADHD a jinými neurovývojovými poruchami. Prostřednictvím kazuistik se seznámí s praktickými postupy využití programu SIMPLE STEPS, které jim pomohou porozumět stavu a chování žáka a vedou ke zmírnění negativních projevů, které vyplývají z poruchy autistického spektra.

Vzdělávací program ABA - SIMPLE STEPS zahrnuje:

* úvod do aplikované behaviorální analýzy (historie, základy behaviorální analýzy, porozumění chování, měření chování, zvyšování výskytu určitého chování a učení se novým dovednostem, práce s problémovým chováním – snižování výskytu určitého chování; implementace behaviorálního programu),

* představení programu SIMPLE STEPS (důvod vzniku, autoři, komu je určen, dostupnost a možnosti využití v praxi),

* videonahrávky praktických ukázek postupů při intervenci u dětí/žáků s poruchami autistického spektra.

Podrobné informace a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

 

Banner