Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Spolupráce asistenta pedagoga a učitele"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Spolupráce asistenta pedagoga a učitele"
Datum konání:
24.04.2019 09.00 h - 14.00 h
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na seminář "Spolupráce asistenta pedagoga a učitele", který je určen učitelé 1.stupně ZŠ, 2.stupně ZŠ, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení.

Anotace:

Vzdělávací program je určen pedagogům ZŠ, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga, výchovným poradcům a v neposlední řadě vedoucím pracovníkům. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Legislativa a případné aktuální změny v legislativě. Definice pojmu asistent pedagoga. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Role učitele ve třídě, kde působí asistent pedagoga, a role asistenta pedagoga vůči učiteli. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Souhlas se zřízením pracovní pozice asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuálně vzdělávací plán. Péče o žáky se zdravotním postižením. Terminologie jednotlivých postižení. Didaktické zásady a metody práce. Úskalí práce asistenta pedagoga. Praktické rady, náměty, metody práce. Zřízení pracovní pozice asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, PLPP, IVP - individuálně vzdělávací plán, didaktické zásady a metody práce. Praktické rady, náměty, metody práce. Odborná diskuse.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner