Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP"
Datum konání:
19.03.2019 09.00 h - 15.30 h
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP", který je určen především učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga.

Anotace:
1. část programu se zaměřuje na objasnění podstaty pojetí pedagogické diagnostiky, jejího významu a základních pojmů. Zabývá se komplexním přístupem k diagnostice, s jejím členěním, průběhem, podmínkami, výsledky a možnostmi využití v praxi, včetně vhodného použití diagnostických metod.
Představeny jsou poznatky z oblasti pedagogické diagnostiky podle zaměření - diagnostika rozumových schopností a vědomostí, motoriky a grafomotoriky, školní zralosti, sociability a citové oblasti, diagnostika laterality, vývoje řeči a verbálních schopností, zrakového a sluchového vnímání.
Témata: Edukační proces versus pedagogická diagnostika. Metody pedagogické diagnostiky v práci učitele. Pedagogické pozorování a jeho druhy. Faktory ovlivňující objektivitu pozorování. Systémy standardizovaného pozorování. Rozhovor. Ústní zkouška. Didaktické testy. Metody vyhodnocování a interpretace diagnostických šetření. Autodiagnostika a autoreflexe v práci učitele. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků.

2. část se zaměřuje na proces vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP): Cílová skupina dětí a žáků vzdělávaných dle IVP. Podmínky vzdělávání dle IVP ze strany žáka a jeho rodiny, školy i poradenského zařízení. Rozbor podkladů nutných k aplikaci IVP ve vzdělávacím procesu. Účastníci dostanou za úkol vyhotovit modelové IVP s aplikací nabytých poznatků na základě analýzy případu a jejich zdůvodnění včetně kompletní formulace a návrh dalšího postupu.
Účastníci vyhotoví i modelové IVP s aplikací nabytých poznatků na základě analýzy případu a jejich zdůvodnění včetně kompletní formulace a návrh dalšího postupu. Program předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost většinu aktivit sami vyzkoušet.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner