Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu"
Datum konání:
06.12.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu", který je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť pracující s žáky 2. stupně a středních škol.

Obsah:
Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s podporou žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělání. Účastníci se seznámí se základní terminologií školní neúspěšnosti, s rizikovými faktory a rozdílností problematiky u žáků obou stupňů ZŠ a žáků SŠ. Probírány budou možnosti podpůrných programů pro tyto žáky, základní nástroje, metody a formy, které je možné použít k podpoře žáka. Dále budou zmíněny možnosti spolupráce školy a školského poradenského zařízení, podíl školního poradenského pracoviště, možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou probírány jednotlivé kazuistiky přinesené účastníky.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner