Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy
Datum konání:
21.01.2019 - 25.01.2019 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na "Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy", který je určen začínajícím psychologům a speciálním pedagogům, kteří působí ve školském poradenském zařízení nebo na školním poradenském pracovišti nejdéle 2 roky.

Anotace vzdělávacího programu:

1. Otevření vzdělávacího programu (2 hodiny)
Úvod do vzdělávacího kurzu, zmapování potřeb účastníků, vzájemné seznámení účastníků a lektora, představení lektora, definování pravidel skupiny a způsobů práce. Naladění na práci ve skupině. Otevření tématu.

2. Sebereflexe a reflexe poradenského procesu jako základní profesní dovednost poradenského pracovníka (6 hodin)
Cyklus poradenství (kontakt s klientem, motivace, kontrakt, porozumění, práce na naplňování cíle, zkouška realitou, vyhodnocení, ukončení). Účastníci se budou zaměřovat na sebereflexi sebe sama v průběhu poradenského procesu a jejich vlivu na jeho ne/efektivitu (umět si uvědomit svou roli v něm a vnímat i další aspekty, které proces ovlivňují). Průběžně se bude využívat prvků skupinové dynamiky a prvků kooperace pro zkvalitnění prožitku celé práce a to dle principů „Základní osy práce ve výcvikové skupině“.

3. Zásady komunikace s klientem a proces autosupervize (8 hodin)
Zásady efektivní komunikace s klientem. Základní komunikační chyby a omyly. Proces autosupervize a jeho důležitost pro práci s klientem. Problematika bude propojena se sebereflexí účastníků - účastníci budou vedeni ke zvědomění vlastních komunikačních vzorců a jejich využití v poradenské praxi.

4. Metody práce s klienty (10 hodin)
Různé metody práce s klienty, které je možné využít v poradenské praxi v různých kontextech. Obsah vzdělávacího okruhu bude vycházet z vlastních zkušeností účastníků s prací s klienty prostřednictvím hraní rolí, reflexe a diskuze.

5. Práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenském systému (10 hodin)
Program bude zaměřený především na přenesení předchozích témat do kontextu přímé práce s klientem. Obsah vzdělávacího okruhu bude vycházet z vlastních zkušeností účastníků s prací s klienty prostřednictvím hraní rolí v kontextu školních a školských poradenských pracovišť, reflexe a diskuze. Účastníci se zaměří zejména na tyto oblasti:
specifikace primárního klienta služby (žák, pedagog, rodič…)
třístranný a vícestranný kontrakt (dojednávání zakázky se všemi subjekty s důrazem na možnosti a meze poradenského procesu)
proč se práce s klientem ne/daří?

6. Závěrečná reflexe celého kurzu (4 hodiny)
Závěrečná reflexe kurzu, vzájemná zpětná vazba účastníků a lektora.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner