Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)"
Datum konání:
15.11.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)", který je určen pro zaměstnance škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Podmínkou úspěchu personální podpory AP jako jednoho z podpůrných opatření žáka se SVP je týmová spolupráce AP s pedagogy a poradenskými pracovníky školy a jejich pravidelná spolupráce s rodiči žáka se SVP. Seminář se bude věnovat náplni práce AP a nastavení kvalitní spolupráce s pedagogy a rodiči. Nezbytným předpokladem bude vzájemná vstřícná a otevřená komunikace. (AP jako personální podpora žáka se SVP; metodická podpora AP i pedagogům od poradenských pracovníků ŠPP, ŠPZ; spolupráce učitel a AP a její vliv na úspěšnost žáků i klima ve třídě; komunikace AP s rodiči žáka se SVP i rodiči ostatních žáků; různé učební styly žáků a individualizace vzdělávání za podpory AP; spolupráce rodiny a školy při vytváření IVP i nastavování podpory žákovi se SVP; intervize a supervize pro pedagogické pracovníky; konkrétní kazuistiky nastavování spolupráce škola – rodina).

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

 

Banner