Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Řešení konfliktů v třídních kolektivech"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Řešení konfliktů v třídních kolektivech"
Datum konání:
10.12.2018 09.00 h - 14.00 h
Místo konání:
VISK, Krajský úřad Středočeského kraje - Praha 5 , Zborovská 11
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Řešení konfliktů v třídních kolektivech", který je určen pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, školním metodikům prevence Středočeských škol.

Workshop je zaměřen na budování a posilování komunikace založené na konstruktivním řešení konfliktů, vytváření a upevňování pozitivních a zdravých skupinových procesů a především na vytváření kooperativního prostředí, které bude prohlubovat vzájemné vztahy mezi žáky. Tyto vztahy se formují od samého počátku (nové kolektivy) a procházejí neustálým procesem změn. Nezastupitelnou roli ve skupinových procesech hraje působení třídního učitele, ale i dalších pedagogů, kteří během výuky i v mimoškolních činnostech mohou posilovat klíčové kompetence žáků – schopnost komunikovat, přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, tolerovat jinakost, řešit konstruktivně konflikty, rozvíjet svou empatii a schopnost naslouchat, reagovat a poskytovat zpětnou vazbu.
Obsah workshopu vychází z praktických zkušeností lektorky, i její znalosti zážitkové metody, metody Gestalt a nenásilné komunikace, pomocí níž lze prohloubit kompetence učitele, který může učit žáky zásadám otevřené a nenásilné komunikace, řešení problémových situací a sporů, tvorbě a respektování pravidel vzájemného soužití. Seminář nabízí také techniky na odbourání nadměrného stresu při výuce, který se pak může stávat jedním ze zdrojů konfliktu. Účastníci se dozvědí, jak předcházet pocitu sociálního vyloučení u ohrožených žáků nebo je alespoň omezit. Pamatuje i na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. Pomocí párových a skupinových cvičení a rolových her si mohou účastníci sami na sobě vyzkoušet řešení nejčastějších konfliktů a problémů. Seminář se dotýká též tématu manipulace, učí, jak ji rozpoznat a jak se manipulaci bránit.

Obsah - témata:
- role pedagoga při rozvoji některých klíčových kompetencí žáků – především komunikačních a sociálních
- porozumění konfliktu a umění naslouchat
- druhy konfliktů a způsoby řešení
- ozdravění vztahů v důsledku oslabování kompetice, posilování kooperace
- práce se stresem, antistresové techniky

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner