Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti"-SŠ
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti"-SŠ
Datum konání:
12.10.2018 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti", který je určen pedagogickým pracovníkům SŠ.

Vzdělávací program je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj (OSR) - na rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvyšování kvality práce pedagogů ve středním vzdělávání, na zvládání náročného profesního i osobního života.
Obsahově se soustřeďuje především na sebepoznání osobnosti učitele v širším kontextu společnosti a na osobnostní rozvoj učitele. Obsah programu pomůže účastníkům v oblasti poznání osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, v rozvoji profesionální sebereflexe.

Obsah – témata:
- osobnostní vybavení, vlastnosti, dovednosti, projevy chování
- co nás dělá takové, jací jsme a jakou máme šanci vědomě to ovlivnit
- osobnost učitele – základní didaktický nástroj
- jak poznat sebe i druhé – sofistikované nástroje i „diagnostika všedního dne“
- osobnost v kontextu společnosti
- sociální role
- inventura osobních rolí
- konflikty rolí
- sebepoznání – sebeinterpretace – sebepřijetí
- osobní SWOT – silné a slabé stránky vlastní osobnosti
- akční plán osobního rozvoje

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner