Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení"
Datum konání:
29.08.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení". Seminář je určen pro zaměstnance škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Vymezení 1. stupně podpůrných opatření (PO), definice podpůrných opatření ve školském zákoně a ve vyhlášce o společném vzdělávání. Průběh poskytování prvního stupně PO, role osob podílejících se na poskytování 1. stupně PO – role vyučujících, výchovného poradce, školních specialistů, model 3MP a jeho souvislost s 1. stupněm PO. Plán pedagogické podpory (PLPP), náležitosti, pravidla pro jeho využívání, zkušenosti s využíváním PLPP, zjištění z analýzy PLPP, praktický nácvik, představení kazuistik účastníků (týkajících se podpory žáků v 1. stupni PO). Diskuze nad možnostmi podpory pro tyto žáky.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE