Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky"
Datum konání:
14.11.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky", který je určen psychologům a etopedům v PPP, SVP, školním psychologům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence s motivací vést dětské skupiny.

Obsah:
Vychází ze znaků terapeutické skupiny jako skupiny sociální, kterými jsou: vzájemné vztahy, hierarchie, postavení a status členů, dynamika dění, společná historie, způsoby řešení vnitřních konfliktů a způsoby řešení vnějšího zatížení. Kurz se věnuje roli psychologa, etopeda (event. výchovného poradce či školního metodika prevence) ve vedení skupiny, s akcentem na práci s dětmi s problémovým chováním a potížemi v adaptaci. Kurz pojmenovává nejúčinnější faktory působící ve skupině, pomáhá frekventantům rozeznávat fázi skupinové dynamiky a formou praktického nácviku nabízí nové formy a metody práce. Soustředí se na využití některých méně obvyklých technik, stanovení hranic a pravidel a funkční užívání reflexe při vedení skupin. V rámci kurzu se frekventanti učí rozeznávat, zda je pro dítě vhodná skupinová práce či preferuje individuální kontakt. Učí se jej vhodně motivovat ke komunikaci, podněcovat správným kladením otázek. V rámci praktického nácviku je věnována pozornost dovednosti zadávání technik/psychoher, tak aby byly dětem srozumitelné a přínosné - „vytěžitelné pro osobní růst“, a správnému vedení reflexe. Ke kurzu je zpracována podrobná metodika pro práci s dětmi na prvním a druhém stupni ZŠ, se kterou budou frekventanti seznámeni.

Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky - rozšiřující kurz se uskuteční dne 16.11.2018

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

 

Banner