Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole"
Datum konání:
11.10.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole", který je určen pro pedagogy I. i II. stupně základních škol, výchovné poradce, školní metodiky prevence, pro školní psychology a školní speciální pedagogy, kteří jsou motivováni ucelenou metodiku šířit dále mezi pedagogy na své škole.

Obsah:
Seznámení se základními pravidly vedení třídnické hodiny, tvorbou pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. V teoretické části si účastníci osvojí základní postup vytvoření, plánování, realizace a vyhodnocení třídnické hodiny. V praktické části kurzu budou formou zážitkové pedagogiky představeny konkrétní metody práce s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin, dále budou formou kazuistik představeny různé formy a možnosti preventivní práce se školním kolektivem a způsoby řešení možných obtíží ve školní třídě. Prakticky budou realizovány workshopy na různé typy třídnických hodin, návody na reflexi. Třídnické hodiny jsou cílené na pokrytí témat nespecifické i specifické primární prevence ve školní třídě, tak, jak je doporučeno v minimálním preventivním programu školy. Součástí kurzu bude předání ucelené metodiky: Metodika vedení třídnických hodin ve vztahu k primárně preventivním aktivitám v práci třídního učitele. (Skácelová, L. 2012).

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE