Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí"
Datum konání:
28.06.2018 08.30 h - 13.30 h
Místo konání:
EDUPOL - vzdělávací agentura - Praha 1 , Opletalova 1417/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí", který je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů,zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:
1. Legislativní úprava sociálně právní ochrany dětí - schválené a připravované změny v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, úprava prováděcích právních předpisů k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí – vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb.,instrukce MPSV o vedení evidence dětí a spisové dokumentace o dětech.
 2. Aktuální změny v souvisejících právních předpisech, které se týkají výkonu sociálně-právní ochrany dětí – občanský soudní řád, zákon o rodině, nový občanský zákoník, správní řád, zákon o mediaci, zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, předpisy sociálního zabezpečení.
 3. Úprava dotčených mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie – úmluvy OSN a Rady Evropy týkající se práv dětí, pravomoci a příslušnosti soudů v oblasti rodičovské zodpovědnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově a vyživovací povinnosti.
 4. Praktické problémy při uplatňování sociálně-právní ochrany dětí. Jednání s rodiči, dětmi a jinými osobami odpovědnými za výchovu, případové konference, uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, výchovná opatření.
 5. Vystupování orgánu sociálně-právní ochrany dětí v soudním řízení – podávání návrhů a podnětů soudu, předběžná opatření soudu, výkon opatrovnictví dítěte, zjišťování názoru dítěte, výkon rozhodnutí soudu o úpravě výchovy dítěte a styku s dítětem.
 6. Úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče – řízení o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, rozhodování o svěření dítěte do předadopční nebo předpěstounské péče, podávání návrhu na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, uzavírání a sledování dohod o výkonu pěstounské péče
 7. Činnost zařízení sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s ostatními subjekty (oprávnění vyžadovat údaje, povinnost sdělovat údaje, provedení dožádání.
 8. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE

Banner