Národní výzkum kyberšikany učitelů 2016

Národní výzkum kyberšikany učitelů 2016

Národní výzkum kyberšikany učitelů 2016

Cílem výzkumu kyberšikany učitelů je na reprezentativním vzorku učitelů zmapovat prevalenci kyberšikany, zjistit, jaké formy kyberšikany jsou nejrozšířenější, kde nejčastěji kyberšikana probíhá, jaký má dopad na učitele, jaké strategie řešení učitelé volí a koho do řešení zapojují.

Oběťmi kybernetického útoku se stalo 21,73 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji odehrávají na sociálních sítích. Mezi další „útočící“ nástroje patří mobilní telefony, email, veřejný chat a www stránky. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP Olomouc ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Prezentace výzkmu na stránkách e-bezpeci.cz ZDE