Výzkum "Děti v ringu dnešního světa"

Výzkum "Děti v ringu dnešního světa"

Výzkum "Děti v ringu dnešního světa"

Výzkum v rámci projektu „Klíče pro život“ probíhal v letech 2010 a 2011 a realizoval jej Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé České republiky, které tvořily reprezentativní vzorek. Byl zaměřen na čtyři oblasti – rodinu, školu, kamarády a volný čas, a zkoumal, jakou roli v životě dětí hrají. Cílem šetření bylo zjistit a popsat, jak děti samotné hodnotí různé oblasti života, jak se cítí v rozličných prostředích, jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny, co od něj očekávají a čeho se obávají.

V rámci klíčové aktivity Výzkumy projektu Klíče pro život vyšla publikace „Děti v ringu dnešního světa“, která shrnuje výsledky unikátního výzkumu „Hodnotové orientace dětí a mládeže ve věku 6 až 15 let“.

Publikace "Děti v ringu dnešního světa" je dostupná na stránkách Národního institutu pro další vzdělávání ZDE