Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vydal monografii s názvem „Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí“, která navazuje na monografii z roku předchozího (Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže). Obě tyto publikace jsou výsledkem empirických výzkumů, které byly realizovány v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v projektu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“.

Současná monografie (ke stažení ZDE) pojednává zejména o možnostech a mezích aplikace novelizovaného zákona o sociálně-právní ochraně dětí na poli prevence a resocializace v návaznosti na zkušenosti Systému včasné intervence a poznatky pracovníků OSPOD (dotazy proběhly v 206 obcích s rozšířenou působností) a manažerů prevence kriminality na místní úrovni (do vzorku dotazovaných bylo zařazeno 88 manažerů). Monografie ukazuje, že preventivní aspekty boje s kriminalitou nejsou ještě dostatečně propracovány zejména v praktické rovině včasného odhalování nastoupení asociální životní cesty mladých lidí a trpí nedostatečným disponibilním množstvím prostředkům k zvládání některých problémů. (IKSP; 12.1.2016)