Průzkum společnosti SCIO v rámci projektu MULTIPOLIS

Průzkum společnosti SCIO v rámci projektu MULTIPOLIS

Průzkum společnosti SCIO v rámci projektu MULTIPOLIS.

Cílem průzkumu bylo zjistit postoje žáků a způsoby jejich přemýšlení o lidech, a to v oblastech jejich angažovanosti ve společnosti, vnímání spolužáků na základě jejich vlastností a vzhledu, vnímání událostí skrze média a jejich postoje např. vůči Romům.
Průzkum probíhal formou dotazníkového šetření mezi žáky 6. a 9. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Více informací a výsledky průzkumu ZDE