Home Sexuálně-rizikové chování
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Sexuálně - rizikové chování
HIV/AIDS
Jak se virus HIV přenáší
Jak se virus HIV se nepřenáší
Prevence HIV/AIDS
Herpes simplex
Kondylomata
Záněty předkožkového vaku
Granuloma inguinale
Svrab
Veš muňka
Lymfogranuloma venereum
Měkký vřed
Syfilis
Kapavka
Organizace, informace
Všechny strany

 

Svrab

Svrab je časté infekční kožní onemocnění, přenosné z člověka (vzácnějizvířete) na člověka, které patří do skupiny chorob přenosných pohlavnímstykem (STD).

Původcem je mikroskopický roztočSarcoptes scabiei (zákožka svrabová). Roztoč žije celý život v kůžičlověka. Mimo hostitele samička přežívá maximálně 2-3 dny. Dospělásamička zákožky má velikost 0,3-0,4 mm, sameček je poloviční. Oplodněnásamička se zavrtává do škáry kůže a vytváří chodbičku, kde během svého30denního života denně klade 2-3 vajíčka. Larvy se líhnou za 3-4 dny,kompletní vývoj trvá 10-14 dní. Pouze 10 % vajíček přežívá dodospělosti. Průměrný počet dospělých samiček na kůži nakaženéhopacienta je asi 11; u norského svrabu tisíce až miliony.

Klinický obraz a diagnostika infekce:

Pro podezření na nákazu svědčí následující příznaky:

Intenzivní až kruté noční svědění po zahřátí pod pokrývkou. Vyrážka nacharakteristických místech kůže – zejména tam, kde je malá tloušťkakůže – genitál, třísla, podbřišek, kolem pupku, podpaží, prsníbradavky, mezi prsty ruky, u malých dětí na dlaních. Zpravidla současný výskyt u členů domácnosti a u všech sexuálních partnerů. Charakteristickéjsou dvojice drobných pupínků spojených náznakem malé chodbičky. Vlivemškrábání je typický obraz u neléčeného svrabu časem zkreslen druhotnouinfekcí s hnisáním, ekzematizací a šířením kožních projevů na dalšímísta. Postupně může být postižen celý kožní povrch, kromě obličeje akštice.

Svrab u čistotných osob – tzv. "svrab lepších lidí"
Svrabse může vyskytnout i u osob s vysokou hygienickou úrovní. Diagnóza jepak velmi obtížná, protože kožní příznaky jsou málo zřetelné,necharakteristické nebo chybí.

Svrab norský (Scabies norwegica)

Vzácná, zato však závažná forma svrabu, která vyvolává lokální neboregionální epidemie, obvykle nemocniční. Postiženi bývají oslabenípacienti s poruchou imunity (včetně HIV infekcí). Je vysoce nakažlivý,protože v olupující se kůži jsou tisíce až miliony roztočů.

Svrab přenosný ze zvířat

Kočky a psi mohou být postiženy svrabem. Roztoč může být kontaktempřenesen na člověka, ale není schopen se na lidském těle množit.Začátek symptomů bývá obvykle náhlý a objevuje se asi 10 dní po přenosuroztoče. Vyrážky jsou obvykle mírnější a ztrácejí se za 4-6 týdnů. Zčlověka na člověka se nepřenáší.

Svrab se vyskytuje celosvětově v 30letých cyklech s15letým intervalem mezi epidemiemi, ale poslední pandemie, která začalav r. 1964, tento limit přesáhla. V ČR je scabies v pořadí čtvrténejčetnější infekční onemocnění. Postiženy jsou všechny věkové skupinys nejvyšším výskytem u 15-19letých.

Způsoby přenosu:

Přenos onemocnění se děje přímým těsným tělesným kontaktem, zejménapři pohlavním styku. Je proto zařazen mezi STD – choroby přenášenépohlavním stykem. A jako infekční onemocnění podléhá povinnému hlášení.
Další cestou přenosu je kontaminované ložní prádlo, ručníky,šatstvo. Šíření onemocnění napomáhá nízká úroveň hygieny (např. vubytovnách, hotelích, ústavech sociální péče) a promiskuita. Onemocněnísvrabem bývá často nemocnými pociťováno jako ostuda vzhledem kpředsudku, že jde o nemoc špinavých a zanedbaných lidí. Svrab všakpostihuje všechny vrstvy populace. Onemocnění se nepřenáší běžnýmdenním stykem – např. podáním ruky, dotykem.

Inkubační doba je 14 až 21 dní.

Období nakažlivosti končí po řádně ukončené léčebné(antiskabiesní) kůře, kterou řídí dermatolog, a po provedení všechpříslušných hygienických opatření.

Léčba: U léčby svrabu je třeba dodržet řadudůležitých zásad. Jen tak bude úspěšná nebo nedojde zbytečně k opětovnéinfekci (reinfekci).

Léčbu svrabu má řídit kožní lékař. Léčba má odpovídatklinickému stavu onemocnění a podle toho se vybírají vhodné preparáty(Skabicid, Jacutin, sirná mast). Léky musí být aplikovány, kroměobličeje, od brady dolů všude (i za nehty). Někdy je potřebná i léčbana lůžku kožního oddělení. Bezpodmínečně nutná je současná léčba všechčlenů domácnosti a všech sexuálních partnerů (argument, že nemají žádnépotíže, je pochybný, mohou být v inkubační době). Léčba u všech musíbýt ukončena současně! Je nutné provéstvšechna hygienická opatření, s nimiž vás seznámí lékař (vyvařit ložníprádlo a vyžehlit napařovací žehličkou. Co nelze vyvařit, pověsit nadobře větrané místo na 14 dní. Zákožky též nepřežijí mráz. Po ukončeníléčebné kůry s nimi nemocný již nesmí přijít do styku. Pokud byl získán při promiskuitním sexuálním chování, doporučujeme provést další vyšetření na jiná STD.

Prevence: Ochrana jiná než opatrnost při výběru sexuálních partnerů neexistuje.Dbejte též základních hygienických pravidel při ubytování – vypranélůžkoviny apod.