Home Rasismus a xenofobie
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Rasismus a xenofobie
Pro pedagogy
Organizace, informace
Všechny strany

 

xenofobia_200pxJedná se o soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin.

 

Xenofobie

Xenofobii charakterizují projevy odporu, nepřátelství, ale i nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího. Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, kultury, projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům, ale i cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům... Někdy je tento pojem užíván jako obecný termín pro rasismus, antisemitismus a nacionalismus. Stejně jako rasismus je předsudkem, který vytváří negativní názor bez jakékoliv znalosti nebo smyslu.

 

Rasismus

Rasismus je základním východiskem odrůd tzv. pravicového extremismu a je založen na ideologii vycházející z biologické teorie zdůrazňující význam rasových znaků a rozdílů mezi rasami. Podstatu člověka spatřuje především v těchto znacích. Vychází z přesvědčení o nadřazenosti "bílé rasy" (často užší skupiny jejích příslušníků) nad ostatními druhy "méněcenných ras", o její předurčenosti k nadvládě.

 

Nacionalismus podle tohoto politického směru je národ základní společenskou jednotkou. Proklamuje tzv. tradiční společenské hodnoty a jeho vymezení a odlišení od tzv. národní hrdosti, jejíž projevy jsou nazírány jako pozitivní společenské jevy a je s nimi tak i manipulováno, z něj činí nejproblematičtější odrůdu extremismu.

 

Antisemitismus je specifickým projevem rasové nenávisti vůči Židům, k sionismu (judaismu).

 

Pravicový extremismus

Pod pojmem pravicový extremismus rozumíme aktivity opravdu extremistické. Především se jedná o činnost různých skinheadských nebo původně skinheadských uskupení. Jejich ideologie se omezuje prakticky pouze na formulování xenofobních programů ve všech svých mutacích (rasismu, antisemitismu apod.) Myšlenkové rozpětí extrémně pravicových skupin je tedy poměrně chudé a rozdíly mezi jednotlivými seskupeními jsou spíše ve formě jak dosáhnout společných cílů a v jednotlivých atributech organizačně rituálního charakteru. Tyto rozdíly jsou při tom důležité z hlediska atraktivnosti  pro členy stávající i potencionální. Iracionální vzorce chování, mýty a jen zasvěcencům známé rituály, které v pozadí běžné činnosti vytváří ovzduší tajemna, jsou totiž hlavními jednotícími prvky jednotlivých seskupení.

 

Intolerance

Intolerance - je nesnášenlivost, nedostatek úcty k jiným způsobům chování a jednání, nedostatek respektu k jinému přesvědčení či víře než je naše. Projevuje se zákazem odlišných způsobů chování či názorů než jsou naše vlastní. Může také znamenat, že se s některými lidmi nezachází odpovídajícím způsobem (např. kvůli sexuální orientaci).

 


 

Metodika "LIDÉ V POHYBU" - vydal Junák - Český skaut a organizace NAZEMI

Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.

Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů. Zároveň obsahuje i odkazy na již existující metodiky, které vydaly jiné organizace. Zejména ale ukazuje cesty, jak si při práci s mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně. Jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci.

Metodiku i další materiály naleznete na stránkách Lidé v pohybu ZDE

 

Politický radikalismus a mládež - Holas, Jakub - Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013

Publikace vznikla jako výsledek projektu „Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potenciální podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu“, kterému byla poskytnuta účelová podpora v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015.

Plná verze publikace ke stažení pro studijní účely na stránkách Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ZDE (číslo publikace 406)

 

Multipolis

Metodická příručka pro pedagogy k multikulturní výchově vypracovaná společností SCIO v rámci projektu MULTIPOLIS.
Autoři: Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.)
Plná verze na internetových stránkách projektu Multipolis ZDE

 

Původ názvů Rom - Cikán

Obsáhlý informační text pro učitele o původu a používání názvů Rom - Cikán zveřejněný na stránkách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Plná verze ZDE

 

 


 

Seznam pražských organizací, které poskytují programy primární prevence naleznete ZDE

 

Doporučené lektory PP pro Prahu naleznete ZDE

 

Mapa služeb primární prevence v Praze ke stažení ZDE

 

Vybrané internetové poradny zaměřené na rizikové chování naleznete ZDE

 

Odkazy na stránky zabývající se problematikou rasismu a xenofobie naleznete ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 
Banner